Ortaokul

Ortaokul

Ortaokul

İstek Afyon Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamı, zenginleşen akademik içerikle harmanlanarak çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimiz yeni öğrenmelere taşınır. Öğrenmeye istekli, düşünen, araştıran, sorgulayan, sorumluluk alabilen, sorun çözme becerisi gelişmiş, güçlü değerlere sahip, öz güveni yüksek öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Öğrenmenin derslik sınırları dışına taşınmasının öğrenmeyi olumlu etkilediği doğrusundan hareketle derslerin, ilgili olduğu alanın özelliklerini yansıtan okul koridorları, okul bahçesi, okul kütüphanesi, atölyeler ve laboratuvarlarda işlendiği, müzeler ve gezilerle desteklendiği eğitim – öğretim sürecimiz özgün derslerle akademik karakterini netleştirir ve öğrencilerimizin meraklarının dinamik kalmasını sağlar. Farklı öğrenme alanlarında öğrencilerimize edindirilen bilgiler, disiplinler arası ilişkilendirmeyi kolaylaştırmakta ve öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimizin belirlenen ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmeler yapılmakta ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkarmak üzerine fırsatlar yaratılmaktadır.

Öğrencilerimiz liseye uğurlanırken yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizce’deki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

Akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışılan ortaokul boyunca yaşamın vazgeçilmez iyileştiricileri sanat ve spor alanlarında da farkındalık yaratılarak eğitimler verilir. Müzik eğitimimiz enstrüman ve stüdyo çalışmalarıyla, geniş bir perspektifte sanat tarihi alt yapısıyla sunduğumuz görsel sanatlar eğitimlerimiz de atölye çalışmalarıyla ürüne dönüşür. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde farklı ve güncel branşların temel becerileri konusunda geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin sporu yaşam biçimi haline getirmeleri hedeflenir.