Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Köklü bir geçmişe sahip olan İstek Okulları öncü ve örnek bir kurum olarak sürdürdüğü güçlü yapısını, 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılında Afyon İstek Okulları ile artırmıştır. Modern ve farklı bir eğitim ortamına sahip olan anaokulumuz, sevgi ve güvene dayalı eğitim anlayışıyla, güçlü öğretmen kadrosuyla öğrencileriyle buluşmanın gururunu yaşamaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimize, öğrenmenin merkezinde oldukları, öğretmenleri ile birlikte etkin sorgulama yaptıkları zengin bir program ve sınıf atmosferi sunuyoruz. Okul öncesi programlarımız bilginin yanı sıra kavramların, becerilerin, tutumların gelişmesini hedefler ve öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekler niteliktedir. Minik öğrencilerimize bütünsel bir yapı içerisinde, öğrenmenin temel aracı oyunlarla, akademik ve sosyal yönden gelişimlerinin desteklendiği, kişiliklerinin ve öz güvenlerinin geliştirildiği, mutlu oldukları ve eğlenerek öğrendikleri bir eğitim sistemi sunuyoruz.

Eğitim modelimiz içinde, öğretimi destekleyen gezilerimiz ve öğrencilerimizin ilgilerini/yeteneklerini geliştirmesine olanak yaratan uygulamalı derslerimiz, sosyal öğrenme ortamları olarak büyük önem taşımaktadır. Akademik ve sosyal yapımız; kültür sanat etkinliklerimiz, özel gün kutlamalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizle zenginleştirilmiştir.

Okul öncesinde elde edilen tüm kazanımlar, 3 yaştan itibaren tüm eğitim sürecinde bütünsel ve sarmal bir yapı içerisinde aynı anlayışla desteklenir. Eğitim, doğumla birlikte ilk önce ailede başlar. Sonra okul öncesi eğitim kurumları çocuğu yaşama hazırlamada en etkin rol içerir. Erken çocukluk döneminde çocuklarımıza sunulan zengin öğrenme ortamları ve olumlu çevre şartları; onların zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini desteklemede, gelişimsel değişim yaratmada oldukça önemli rol oynar. Tüm eğitim – öğretim çalışmalarını bu ilke ve anlayışla, özenle yürüten İstek Afyon Okulları ile tanışmak, çocuklarınızı geleceğe birlikte hazırlamak üzere sizleri ve çocuklarınızı davet ediyor.